3) Wspólne Posiedzenie Komisji: Społecznej,Mienia,Finansów i Gospodarki; — 18.06.2013r.

Komisja Spraw Społecznych; Komisja Finansów i Gospodarki; Komisja Mienia Miejskiego — 18.06.2013r. godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Dodaj komentarz