Programu Rozwoju Sportu Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2016

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2016

Dodaj komentarz