Przebudowa infrastruktury na szlakach WJM | konferencja

W środę 6 lipca 2022 r. w nowym porcie przy ul. Nabrzeżnej 15 w Giżycku odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury  związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach  wodnych WJM wraz z budową śluzy  „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale  Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014–2020.

  W wydarzeniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz wraz z Jagodą Nowicką kierownikiem Biura Projektów oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Giżycku, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Robert Chciuk – pełnomocnik ds. inwestycji związanych z nabrzeżami WJM, Mirosław Markowski – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Dariusz Święcki – Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni  w Giżycku PGW WP),  Jolanta Piotrowska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i zarazem partnerzy projektu (Agnieszka Kombel-Gawlik – Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Piotr Jakubowski – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020/Burmistrz Mikołajek, Piotra Felińskiego – Skarbnik Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020/ Burmistrz Rucianego – Nidy) oraz inni goście.

 

Dodaj komentarz