25 marca 2015 r. starosta podpisał wypowiedzenie umowy operatorskiej z Grupą Nowy Szpital ze skutkiem na dzień doręczenia umowy