Nabór do Przedszkola Specjalnego w Giżycku

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. Dostosowuje metody kształcenia i wychowania do możliwości intelektualnych uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera, w tym w normie intelektualnej, oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Od września 2014 roku prężnie funkcjonuje w Ośrodku […]