Czy miasto Giżycko rozważa wystąpienie ze „związku śmieciowego”?