Dyrektor GCK Dorota Łabuz zaproszona na dywanik radnych Rady Miejskiej