Zakład Usług Komunalnych przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Mienia Miejskiego 18.02.2015 r.


Całość posiedzenia znajduje się [tu]