Połączone Komisjie Rady Miejskiej 29 pazdziernik 2014