Posiedzenie dwóch Komisji tj. Komisji Rewizyjnej i Komisji Finansów i Gospodarki 14 maja 2015 r