Posiedzenie Komisji Finansów 7 października 2014 r.