Posiedzenie Komisji Mienia RM w Giżycku 30 września 2015 r.