Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 21 września 2015 r.