UROCZYSTY WJAZD ARMATY NA TWIERDZĘ BOYEN 28 SIERPNIA 2015 r.