Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Giżycku 8 wrzesień 2015