Wspólne przedsesyjne posiedzenie komisji RM 15 grudnia 2015 r.