Sesja edukacyjna „Bezpieczne wakacje”

W ramach spotkania odbył się pokaz ratownictwa wodnego przy użyciu specjalistycznych technik lotniczych, sesja edukacyjna dotycząca bezpiecznych zachowań na akwenach śródlądowych oraz bepziecznego uprawiania sportów wodnych – dr Maciej Rokus, Grupa Specjalna Płetwonurkwo RP oraz wykład Tomasza Warykiewicza „Dopalacze – nie biorę!” na temat zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.