cz.1 Z Wilna do Łuczan-Giżycka.

„Z Wilna do Łuczan-Giżycka.
Przeżycia i życie codzienne przesiedleńców z Wileńszczyzny
do Giżycka i okolic.”
http://www.gizycko.pl

Dodaj komentarz