cz.2 XLI Sesja Rady Miejskiej w Giżycku 20 marca 2014 r.

-Funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych.

-Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2021. PROJEKT NR 1

Dodaj komentarz