cz3 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sesja Rady Miejskiej 1 lipca 2010

Dodaj komentarz