III miejsce „Olimpia Miłki” Turniej Piłki Halowej im. Eugeniusza Ekstowicza.

Turnieju Piłki Halowej
im. Eugeniusza Ekstowicza.

Dodaj komentarz