Ludwika Rychlik – pierwsza przewodnicząca Rady Miejskiej

Uroczyste obchody XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Giżycku
http://www.gizycko.tv

Dodaj komentarz