NAGRODY BURMISTRZA W DZIEDZINIE SPORTU i KULTURY 24 listopada 2015 r.

Nagrodę otrzymał Henryk Gudojć (SZACHY)