NAGRODY BURMISTRZA W DZIEDZINIE SPORTU i KULTURY 25 listopada 2015 r. / fragment

Nagroda dla pana Jerzego Gawareckiego (SPORT)