Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Giżycka.

Dodaj komentarz