Skrót ciekawych wypowiedzi ze spotkanie ZMGO w dniu 19 maja 2015 r.