Zgromadzenie Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami 19 maja 2015 r.


Jest to cały zapis spotkania